5%-ot meghaladó emelkedés a 2015 áprilisi BVPS értékben

2015. április 16.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3., cégjegyzékszám: 01-10-047350, adószám: 23846085-2-42) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben és a Társaság Közzétételi szabályzatában előírt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja tisztelt befektetőit és a tőzsdei közvéleményt, hogy a 2015.04.15-i eszköz árfolyamokkal és értékeléssel kalkulált, aktivált tételeket tartalmazó, aktuális értéken számított egy részvényre jutó saját tőkéje 2.425 Ft-ra emelkedett.

A minden hónap elején megállapításra kerülő havi BVPS értéke 2015.03.31-i adathoz képest (2.285 Ft) a 2015. április 15-i nappal  6,13%-os emelkedést mutat.

A vonatkozó közlemény megtalálható a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

 

 

Navigation