Befektetési tevékenységünk

Az ALTERA menedzsmentjének célja, hogy maximalizálja a részvényesi értéket a tulajdonosok számára. Így minden évben a lehető legmagasabb tőkearányos (ROE) nyereség elérésére törekszik, de oly módon, hogy egy hasonló célokat megfogalmazó befektetési alapnál vagy vagyonkezelő társaságnál alacsonyabb volatilitást és kockázatot jelentsen a részvényesei számára.
A Társaság kifejezetten azért alakult, hogy mindezt olyan környezetben is meg tudja valósítani, amikor az adósságoktól terhelt állami és lakossági szektor problémái a pénzügyi piacokon, illetve a reálgazdaságban is erős tömegpszichológiai jellegű sokkhatásokat váltanak ki. Az ALTERA kifejezetten olyan befektetési célpontokat helyez a portfóliójába, amelyek ilyen időszakokban is képesek tartósan magas teljesítmény elérésére.

Befektetési tevékenységünk során az említett célok érdekében átfogó elemzési munkát végzünk. Ebbe beletartozik a makrogazdasági események értékelése, a kötvénypiacok vizsgálata, a top-down részvénykiválasztás és egyedi fundamentális elemzés, továbbá kvantitatív jellegű szűrési folyamatok alkalmazása a figyelőlistáink összeállításához.

Fokozott figyelmet fordítunk azokra a részvényekre, amelyek fundamentális alapon félreárazottak, elsősorban érzelmi okokból, illetve azért, mert a szisztematikus kockázat beárazása hasonló módon történt meg, mint más, azokra sokkal érzékenyebb cégek esetén. Szintén figyeljük azon társaságok papírjait, amelyek a nyomott reálgazdasági körülmények között is jelentős árbevétel növekedést tudnak felmutatni, akár valamelyik régió, szektor jobb növekedési kilátásai okán, de még inkább abban az esetben, ha a cég képes gyorsan meghódítani egy-egy réspiacot, illetve innovatív termék és/vagy szolgáltatás kínálattal új piacot tud teremteni.

A válság során ismét megnő az osztalék szerepe, amely a volatilis piaci környezetben – a megfelelő vállalatok esetén – kiszámítható jövedelmet jelent a részvényesek számára. Ezért az ALTERA kifejezetten keresi a magas osztalékhozamú vállalatokat, amelyek 10 vagy több negyedéve képesek deklarált és kiszámítható osztalékpolitikát folytatni, természetesen oly módon, hogy mindezt a nyereség alakulása is lehetővé teszi. Ezek mellett a piacon számtalan alkalommal megfigyelhető, hogy számos részvény árfolyama jelentős mértékben ingadozik, ám fél éves, éves távlatban az értéke alig változik. Ezen cégek esetén érdemes minél magasabb beárazott volatilitást tartalmazó származtatott termékeket keresni, és az oldalazó mozgásukra számító pozíciókat felvenni. Ezt az ALTERA elsősorban bónusz certifikátokon keresztül teszi meg.

Tevékenységünk során a hozzáadott érték a tőke és értékpapírpiaci elemzésekben, a célpontok kiválasztási folyamataiban, illetve a portfólió súlyozásának megállapításaiban rejlik. A pénzügyi piacokon történő félreárazásokat, tömegpszichológiai folyamatokat keresünk, így nem szeretnénk egy-egy cég tevékenységének minden részletet feltáró analízisébe belemenni, mert az iparági elemzők ezt megteszik helyettünk, és adott esetben az ő eredményeikre is támaszkodunk.

Navigation