Vállalati kötvények

A vállalati kötvények olyan értékpapírok, amelyek a kibocsátó és a vásárló közötti kölcsön értékét testesítik meg.  Az államok eladósodásával egyre inkább megfigyelhető, hogy esetenként a vállalati szektor kötvényei hasonló, vagy akár alacsonyabb kockázatot jelentenek tulajdonosaik számára, mint a megegyező futamidejű állampapírok. Ez a folyamat megfigyelhető olyan fejlett értékpapírpiaccal rendelkező országokban, mint az Egyesült Államok, ahol a fizetésképtelenség esetén aktiválódó CDS-ek ára néhol már alacsonyabb egyes állami vagy szövetségi szintű papír esetén.

Ugyanakkor a hozamprémium az állami és vállalati hitelviszonyt megtestesítő papírok között fennmaradt, nemcsak a tengerentúlon, hanem az egész világon. Magyarország kiváló lehetőségeket mutat fel ezen a piacon. A vállalatok szívesebben fordulnak a tőkepiac felé, mint a kihelyezéseket egyre ritkábban vállaló bankszektor felé, ráadásul az egyébként is jellemzően magas hozamszint és az afeletti elvárt 3-5%-os hozamprémium miatt a keresleti oldal is élénk. A vállalati kötvények nagy előnye a részvényekkel szemben, hogy amennyiben egy vállalat fizetésképtelenné válik, akkor is előbb kapják meg a követeléseiket, mint a részvényesek.

Az ALTERA célja, hogy megtalálja azokat a vállalati kötvényeket, amelyek kiugróan magas hozamot fizetnek befektetőik részére, ugyanakkor stabil likviditási mutatókkal, erős tőkeszerkezettel bírnak, ezáltal biztosítva a kamatok és tőke kifizetését. Az említett okok miatt elsősorban hazánkban teszi, de számos esetben egy magyar kibocsátó EUR-ban denominált kötvénye is remek lehetőséget nyújt, és más országok kibocsátói is szóba jöhetnek a döntéshozatal során.

Navigation